Výstroj vrtu

Už Vám vyvrtali průzkumný vrt? To je první krok na cestě k zabezpečení vašeho objektu vodním zdrojem. Druhým krokem je výstroj vrtu specializovanou firmou.


Řadíme do toho:

  • výstroj kessonu (šachty)

  • spouštění a montáž vodní pumpy

  • elektroinstalace

  • uložení trubního vedení k domu nebo na místo odběrů

  • připojení tlakové nádoby, zapojení k systému pitné nebo užitkové vody

Tyto kroky jsou nepostradatelné, pro správný a bezpečný provoz vašeho vrtu.


Cena vyvrtání vrtu je ovlivněna terénem a polohou vrtu. Doporučujeme v čas obrátit se na odborníky při projektování výstroje, nákupu čerpací techniky a připojení k místu odběru. Jelikož každý vrt musí mít pasportizaci a projít kolaudací je důležité mít výstroj odpovídajícím normám. Je vhodné vystrojit vrt hned po vyvrtání, jelikož se tím vyhneme komplikacím, např. vrt, který je dlouho nevyužíván se rychleji zanáší nečistotami.

 

Okolo pažnice do hloubky 1,8 – 2 m se odstraní zemina, do tohoto místa se umístí šachta. Šachta je určena k zabraňování prosakování spodních vod do vrtu a též chrání před zamrzání jeho ústí. Možnosti výroby šachty po individuální domluvě projektu, (nabízíme plast betonové skruže nebo železo). Potrubí končí v hloubce 1,0 -1,2 m což je níže bodu promrzání zeminy.