Naše služby

 • Hydrogeologické konzultace a poradenství, rozpočet materiálu, práce, odborný návrh čerpací techniky, zajištění materiálu a jeho doprava. Čerpací zkoušky, měřeni vydatnosti vodního zdroje.
 • Čištění studny nebo vrtu.
 • Zajištěni studny proti vniknutí spodních vod, drenáže okolo vodního zdroje, prohloubení studny.
 • Montáž kesonu nebo šachty.
 • Montáž čerpací soupravy.
 • Montáž domácích vodáren, akumulačních nádrží, filtrace, veškeré instalatérské práce.
 • Veškera elektroinstalace, připojíme elektromateriál a elektroniku, revize, projektování.
 • Rekonstrukce a opravy vodních přípojek vody k odběrovému místu.
 • Pohotovostní opravy, montáže náhradního čerpadla, oprava čerpadel, (pronájem vodních čerpadel).
 • Zajištění odběru vzorku vody a chemicky rozbor, chlorováni.
 • Úpravny vody, návrh technologii filtrace vody a jeho montáž.